Nederlands 🇳🇱
De European Picklesmash is het grootste Europese Pickleball-toernooi ooit georganiseerd. We streven naar 500 koppels uit binnen- en buitenland en organiseren tal van activiteiten rondom het toernooi. Denk aan het in beweging zetten van kinderen, heerlijk eten en goed georganiseerde afterparty! Wacht niet te lang en schrijf je direct in!

English 🇬🇧
The European Picklesmash is the largest European Pickleball tournament ever organized. We aim for 500 couples from home and abroad and organize numerous activities around the tournament. Think of getting children active, delicious food, and a well-organized afterparty! Don’t wait too long and register now!

Spanish 🇪🇸

El European Picklesmash es el torneo de Pickleball europeo más grande jamás organizado. Apuntamos a 500 parejas de dentro y fuera del país y organizamos numerosas actividades alrededor del torneo. ¡Piensa en activar a los niños, comida deliciosa y una afterparty bien organizada! ¡No esperes demasiado y regístrate ahora mismo!

 

This is what you can expect.

Nederlands 🇳🇱
Je kunt een toernooi verwachten in maar liefst 3 zalen, waarbij 60 koppels tegelijk kunnen spelen. Er is zelfs gedacht aan een echt exclusief centercourt, waar onder andere de finale gespeeld gaat worden. Die ook ergens over gaat, want naast eeuwige roem strijden we om mooie prijzen. Echter, dat is niet het enige wat telt. We zetten in op een prachtig weekend met exclusieve hapjes, drankjes en een afterparty.

Engels 🇬🇧
You can expect a tournament in as many as 3 halls, with 60 couples playing at the same time. There’s even a thought given to a truly exclusive center court, where, among other matches, the final will be played. It’s not just about that, though, because besides eternal glory, we’re competing for some great prizes. However, that’s not the only thing that matters. We’re aiming for a wonderful weekend with exclusive snacks, drinks, and an afterparty.

Spanish 🇪🇸
Puedes esperar un torneo en hasta 3 salas, donde pueden jugar 60 parejas al mismo tiempo. ¡Incluso se ha pensado en una pista central realmente exclusiva, donde se jugará, entre otros partidos, la final! Pero no se trata solo de eso, ya que además de la gloria eterna, estamos compitiendo por excelentes premios. Sin embargo, eso no es lo único que importa. Estamos apuntando a un fin de semana maravilloso con bocadillos exclusivos, bebidas y una fiesta posterior.

1
The largest European Pickleball tournament!
2
Unique and exclusive prizes for the winners.
3
We ensure a beautiful conclusion in the form of an exclusive party!
4
We believe in the power of sports and promise societal impact.

Nederlands 🇳🇱
Competitie
Bij ons kun je rekenen op mooie en uitdagende wedstrijden met in totaal 500 deelnemers. We dagen je uit om je vaardigheden te laten zien en te strijden voor de overwinning. Of je nu een ervaren speler bent of gemiddeld, iedereen kan meedoen, plezier hebben en strijden voor mooie prijzen in een competitieve sfeer.

Poulefase en knock-out
We beginnen het toernooi met een poulefase per categorie en speelniveau, waarna het toernooi via een knock-outfase naar de finales gaat. Het toernooi is erop gericht dat iedereen veel kan spelen en een mooi, actief toernooi kan beleven.

Exclusieve prijzen
De verschillende winnaars ontvangen exclusieve prijzen. Wat dit precies zal zijn wordt later bekendgemaakt, maar feit is dat er een prijzenpot is van ruim 750 euro. Door wie de prijsuitreiking wordt gedaan houden we nog even geheim.

English 🇬🇧
Competition
With us, you can expect beautiful and challenging matches with a total of 500 participants. We challenge you to showcase your skills and compete for victory. Whether you’re an experienced player or average, everyone can join, have fun, and compete for great prizes in a competitive atmosphere.

Group stage and knockout
We start the tournament with a group stage per category and skill level, after which the tournament progresses to the finals through a knockout phase. The tournament is designed so that everyone can play a lot and experience a beautiful, active tournament.

Exclusive prizes
The different winners will receive exclusive prizes. What exactly this will be will be announced later, but the fact is that there is a prize pool of over 750 euros. We’ll keep who will present the awards a secret for now.

Spanish 🇪🇸
Competencia
Con nosotros, puedes esperar partidos hermosos y desafiantes con un total de 500 participantes. Te desafiamos a mostrar tus habilidades y competir por la victoria. Ya seas un jugador experimentado o promedio, todos pueden unirse, divertirse y competir por excelentes premios en un ambiente competitivo.

Fase de grupos y eliminación directa
Comenzamos el torneo con una fase de grupos por categoría y nivel de habilidad, después de la cual el torneo avanza hacia las finales a través de una fase de eliminación directa. El torneo está diseñado para que todos puedan jugar mucho y experimentar un torneo hermoso y activo.

Premios exclusivos
Los diferentes ganadores recibirán premios exclusivos. Lo que exactamente será esto se anunciará más tarde, pero el hecho es que hay un fondo de premios de más de 750 euros. Mantendremos en secreto quién entregará los premios por ahora.

Program

Nederlands 🇳🇱
Hieronder vind je ons gedetailleerde programma voor beide dagen:

English 🇬🇧
Below you will find our detailed schedule for both days:

Spanish 🇪🇸
A continuación encontrarás nuestro programa detallado para ambos días:

Nederlands 🇳🇱
Het onderstaande schema is een richtlijn en kan nog wijzigen. De definitieve planning wordt later bekendgemaakt.

 • 10:00 – 14:00 
  Maatschappelijk initiatief waarbij we kinderen activeren om Pickleball te spelen1
 • 14:00 – 14:30 
  Check-in deelnemers
 • 14:45
  Officiële opening van European Picklesmash
 • 15:00 
  Start toernooi
 • 19:00 
  Start finales
 • 20:00
  Prijsuitreiking
 • 22:00
  Einde toernooidag 1

English 🇬🇧
The schedule below is a guideline and subject to change. The final timetable will be announced later.

 • 10:00 – 14:00
  Social initiative activating children to play Pickleball
 • 14:00 – 14:30
  Participant check-in
 • 14:45
  Official opening of the European Picklesmash
 • 15:00
  Tournament begins
 • 19:00
  Start of finals
 • 20:00
  Prize ceremony
 • 22:00
  End of tournament day 1


Spanish 🇪🇸

El horario a continuación es una guía y está sujeto a cambios. El horario final se anunciará más adelante.

 • 10:00 – 14:00
  Iniciativa social que activa a los niños para jugar al Pickleball
 • 14:00 – 14:30
  Registro de participantes
 • 14:45
  Apertura oficial del European Picklesmash
 • 15:00
  Comienza el torneo
 • 19:00
  Inicio de las finales
 • 20:00
  Ceremonia de premiación
 • 22:00
  Fin del día de torneo 1

Nederlands 🇳🇱
Het onderstaande schema is een richtlijn en kan nog wijzigen. De definitieve planning wordt later bekendgemaakt.

 • 09:00 – 09:30
  Check-in deelnemers
 • 09:45 – 09:55
  Opening toernooidag 2
 • 10:00 
  Start toernooi Double Mens & Double Womens
 • 16:00
  Start finales
 • 16:55
  Prijsuitreiking door wethouder van sport
 • 17:00
  Muziek gaat aan, feestje is begonnen!
 • 22:00
  Einde toernooi!

English 🇬🇧
The schedule below is a guideline and subject to change. The final timetable will be announced later.

 • 09:00 – 09:30
  Participant check-in
 • 09:45 – 09:55
  Opening of tournament day 2
 • 10:00
  Start of Double Men’s & Double Women’s tournament
 • 16:00
  Start of finals
 • 16:55
  Prize ceremony by the sports councilor
 • 17:00
  Music starts playing, the party begins!
 • 22:00
  End of the tournament!

Español 🇪🇸
El horario a continuación es una guía y está sujeto a cambios. El horario final se anunciará más adelante.

09:00 – 09:30
Registro de participantes

09:45 – 09:55
Apertura del segundo día de torneo

10:00
Comienzo del torneo de Dobles Masculino y Dobles Femenino

16:00
Inicio de las finales

16:55
Ceremonia de entrega de premios por parte del concejal de deportes

17:00
¡Comienza la música, la fiesta ha comenzado!

22:00
¡Fin del torneo!

Q&A

Nederlands 🇳🇱
De meest gestelde vragen over het toernooi vind je op deze pagina. We zetten er een paar op een rijtje!

English 🇬🇧
The most frequently asked questions about the tournament can be found on this page. We’ll list a few for you!

Spanish 🇪🇸
Las preguntas más frecuentes sobre el torneo se encuentran en esta página. ¡Aquí te dejamos algunas!

Nederlands 🇳🇱
De wedstrijden duren 15 minuten! Bij een gelijke stand in de poulefase wordt dit genoteerd als een gelijkspel. In de knock-out fase spelen we één set door tot de 5 punten!

English 🇬🇧
The matches last for 15 minutes! In case of a tie during the group stage, it will be recorded as a draw. In the knockout phase, we play one set until 5 points!

Spanish 🇪🇸
¡Los partidos duran 15 minutos! En caso de empate durante la fase de grupos, se registrará como un empate. En la fase de eliminación directa, ¡jugamos un set hasta 5 puntos!

Nederlands 🇳🇱
Je blijft doorspelen en telt de punten tot de tijd om is. Er wordt dus geen setsysteem gebruikt!

English 🇬🇧
You keep playing and tallying the points until time is up. So, no set system is used!

Spanish 🇪🇸
Continúas jugando y contando los puntos hasta que se acabe el tiempo. ¡Así que no se utiliza un sistema de sets!

Nederlands 🇳🇱
In de poulefase wordt een gelijkspel genoteerd, waarbij beide teams één punt ontvangen. In de knock-outfase wordt doorgespeeld tot het eerste team 5 punten heeft bereikt.

English 🇬🇧
In the group stage, a tie is recorded, with both teams receiving one point. In the knockout stage, play continues until the first team reaches 5 points.

Spanish 🇪🇸
En la fase de grupos, un empate se registra, con ambos equipos recibiendo un punto. En la fase de eliminación directa, el juego continúa hasta que el primer equipo alcanza 5 puntos.

Nederlands 🇳🇱
Dat is afhankelijk van het aantal inschrijvingen per categorie. Meer informatie hierover wordt op een later moment bekendgemaakt.

English 🇬🇧
That depends on the number of registrations per category. More information about this will be announced at a later time.

Spanish 🇪🇸
Eso depende del número de inscripciones por categoría. Más información al respecto se dará a conocer más adelante.

Location

Nederlands 🇳🇱
Het Activum in Hoogeveen is het adres waar het zich gaat afspelen. Hieronder zie je het adres van de grote sporthal met meer dan 3 hallen!

English 🇬🇧
The Activum in Hoogeveen is the venue where it will take place. Below you can see the address of the large sports hall with more than 3 halls!

Spanish 🇪🇸
El Activum en Hoogeveen es el lugar donde se llevará a cabo. A continuación, puedes ver la dirección del gran pabellón deportivo con más de 3 salas.

Partners

Registering

Nederlands 🇳🇱
Het aanmelden is heel eenvoudig en gaat via Tournify.nl! Hieronder nemen we de belangrijkste aanmeld informatie met je door!

English 🇬🇧
Signing up is very easy and is done through Tournify.nl! Below, we’ll go through the most important registration information with you!

Spanish 🇪🇸
Registrarse es muy fácil y se realiza a través de Tournify.nl. ¡A continuación, repasaremos contigo la información de registro más importante!

Nederlands 🇳🇱
Je kunt je eenvoudig aanmelden via onze evenementpagina op Tournify. Je kunt deelnemen aan meerdere categorieën, maar je moet je dan wel apart per keer inschrijven!

English 🇬🇧
You can easily sign up through our event page on Tournify. You can participate in multiple categories, but you must register separately for each one!

Spanish 🇪🇸
Puedes registrarte fácilmente a través de nuestra página de eventos en Tournify. ¡Puedes participar en varias categorías, pero debes registrarte por separado para cada una!


Nederlands 🇳🇱
Op het inschrijfformulier kun je aangeven in welke categorie je wilt deelnemen, gevolgd door een nummer van 1 tot 5, dat het vaardigheidsniveau aangeeft!

Hieronder vind je een overzicht van hoe je je vaardigheidsniveau kunt bepalen!

Niveau 1.0
* Kan enkele rally's spelen.
* Forehand is goed, backhand is wat lastiger.
* Heeft moeite met het terugslaan van hardere ballen en mist soms de bal volledig.
* Volleren is nog lastig.
* Heeft nog geen duidelijk idee van tactiek.

Niveau 2.0
* Kan langere rally's spelen bij een langzaam tempo.
* Kan redelijke backhands en volleys slaan.
* Begint richting de non-volley zone lijn te bewegen om te voleren.
* Bewust van het 'korte spel' (balletjes dicht bij het net slaan).
* Goed begrip van de regels.

Niveau 3.0
* Verbeterde slagen met controle over richting bij middelmatige en soms snellere ballen.
* Goede controle over richting, diepte en snelheid van de bal.
* Toont soms agressief netspel.
* Begint te anticiperen op slagen van de tegenstander.
* Leert het belang van strategie en teamwork in dubbelspel.
* Volledig begrip van de regels en speelt daarnaar.

Niveau 4.0
* Consistente en betrouwbare slagen met controle over richting voor zowel forehand als backhand.
* Betrouwbare services, lobs, aanvallende slagen en volleys.
* Kan effectieve slagen slaan met enig succes.
* Kan af en toe fouten afdwingen met zijn service.
* Gebruikt dink shots en drop shots om het tempo van het spel te veranderen.
* Agressief netwerk en teamwork in dubbelspel is vanzelfsprekend.
* Volledig begrip van de regels en speelt daarnaar.

Niveau 5.0
* Beheerst alle vaardigheden en slagen als wapens.
* Anticipeert goed op slagen van tegenstanders, plaatst zijn slagen extreem nauwkeurig en slaagt er regelmatig in punten te scoren.
* Dwingt tegenstanders fouten te maken door de bal in het spel te houden.
* Beheerst dink- en dropshots.
* Beheerst de keuze van de derde slag en strategieën.
* Gebruikt zachte slagen, dinks en lobs om aanvallend te spelen.
* Beheerst Pickleball strategieën en kan deze variëren in wedstrijden.
* Blijft overeind in stressvolle situaties en wedstrijden tijdens toernooien.
* Is atletisch, snel en behendig.

English 🇬🇧
Welcome!

On November 15th and 16th, the largest Pickleball tournament in Europe is on the schedule. And it's no ordinary event. With 500 participants competing all weekend long for various prizes, it promises to be quite the spectacle. Especially with the exciting party on Saturday night, featuring great music and delicious catering.

Interested in registering for multiple segments? You can do that too! Simply sign up twice, pay twice, and you'll be participating in multiple categories all weekend long.

Have any questions? Feel free to ask!
At the registration form, you can indicate which category you want to participate in, followed by a number from 1 to 5, indicating the skill level!

Below you'll find an overview of how you can determine your skill level!

Level 1.0
* Can play some rallies.
* Forehand is good, backhand is a bit more challenging.
* Struggles with returning harder shots and sometimes misses the ball entirely.
* Volleys are still difficult.
* Has no clear idea of tactics yet.

Level 2.0
* Can play longer rallies at a slow pace.
* Can hit decent backhands and volleys.
* Starts moving towards the non-volley zone line to volley.
* Aware of the 'short game' (hitting balls close to the net).
* Good understanding of the rules.

Level 3.0
* Improved shots with control over direction for medium and sometimes faster balls.
* Good control over direction, depth, and speed of the ball.
* Occasionally shows aggressive net play.
* Starting to anticipate opponent's shots.
* Learning the importance of strategy and teamwork in doubles play.
* Full understanding of the rules and plays accordingly.

Level 4.0
* Consistent and reliable shots with control over direction for both forehand and backhand.
* Reliable serves, lobs, attacking shots, and volleys.
* Can hit effective shots with some success.
* Can occasionally force errors with their serve.
* Uses dink shots and drop shots to change the pace of the game.
* Aggressive net play and teamwork in doubles are natural.
* Full understanding of the rules and plays accordingly.

Level 5.0
* Mastered all skills and shots as weapons.
* Anticipates opponents' shots well, places shots extremely accurately, and regularly succeeds in winning points.
* Forces opponents into errors by keeping the ball in play.
* Masters dink and drop shots.
* Masters the choice of the third shot and strategies.
* Uses soft shots, dinks, and lobs to play aggressively.
* Masters Pickleball strategies and can vary them in matches.
* Remains resilient in stressful situations and matches during tournaments.
* Is athletic, fast, and agile.

Spanish 🇪🇸
¡Bienvenido!

El 15 y 16 de noviembre, está programado el torneo de Pickleball más grande de Europa. Y no es un evento común. Con 500 participantes compitiendo todo el fin de semana por varios premios, promete ser todo un espectáculo. Especialmente con la emocionante fiesta del sábado por la noche, con excelente música y deliciosa comida.

¿Interesado en inscribirte en varios segmentos? ¡También puedes hacerlo! Simplemente regístrate dos veces, paga dos veces y estarás participando en múltiples categorías durante todo el fin de semana.

¿Tienes alguna pregunta? ¡No dudes en preguntar!
En el formulario de inscripción, puedes indicar en qué categoría deseas participar, seguido de un número del 1 al 5, ¡que indica el nivel de habilidad!

¡A continuación, encontrarás un resumen de cómo puedes determinar tu nivel de habilidad!

Nivel 1.0
* Puede jugar algunos rallies.
* El golpe de derecha es bueno, el de revés es un poco más difícil.
* Tiene dificultades para devolver tiros más duros y a veces pierde completamente la pelota.
* Los voleas aún son difíciles.
* Todavía no tiene una idea clara de la táctica.

Nivel 2.0
* Puede jugar rallies más largos a un ritmo lento.
* Puede golpear decentemente revés y voleas.
* Comienza a moverse hacia la línea de no-volea para hacer voleas.
* Consciente del 'juego corto' (golpear pelotas cerca de la red).
* Buen entendimiento de las reglas.

Nivel 3.0
* Tiros mejorados con control sobre la dirección para pelotas medianas y a veces más rápidas.
* Buen control sobre la dirección, profundidad y velocidad de la pelota.
* A veces muestra juego de red agresivo.
* Comienza a anticipar los tiros del oponente.
* Aprende la importancia de la estrategia y el trabajo en equipo en el dobles.
* Comprende completamente las reglas y juega conforme a ellas.

Nivel 4.0
* Golpes consistentes y confiables con control sobre la dirección tanto para el golpe de derecha como para el revés.
* Servicios, globos, tiros de ataque y voleas confiables.
* Puede golpear tiros efectivos con cierto éxito.
* Ocasionalmente puede forzar errores con su servicio.
* Utiliza tiros de gota para cambiar el ritmo del juego.
* El juego de red agresivo y el trabajo en equipo en el dobles son naturales.
* Comprende completamente las reglas y juega conforme a ellas.

Nivel 5.0
* Domina todas las habilidades y tiros como armas.
* Anticipa bien los tiros de los oponentes, coloca sus tiros con extrema precisión y regularmente logra ganar puntos.
* Obliga a los oponentes a cometer errores manteniendo la pelota en juego.
* Domina los tiros de gota y de volea.
* Domina la elección del tercer tiro y las estrategias.
* Utiliza tiros suaves, tiros de gota y globos para jugar de manera agresiva.
* Domina las estrategias de Pickleball y puede variarlas en los partidos.
* Permanece firme en situaciones estresantes y partidos durante los torneos.
* Es atlético, rápido y ágil.

Nederlands 🇳🇱
Je kunt je als individu alleen aanmelden voor de categorieën singles. Voor deelname aan de dubbels dien je met z'n tweeën te komen!

English 🇬🇧
You can only sign up as an individual for the singles categories. For participation in doubles, you need to come with a partner!

Spanish 🇪🇸
Puedes registrarte como individuo solo para las categorías individuales. ¡Para participar en dobles, debes venir con un compañero!

days
hours
minutes
seconds

This event is made possible by Pickleball.nl and Centrista!